Home

‘Fyr’ is Zweeds voor ‘Vuurtoren’.

Een vuurtoren is een toren die werd gebouwd in de buurt van kliffen, zeestraten, ingangen van zeearmen en havens om ’s nachts en bij stormweer schepen te waarschuwen voor de kliffen of doorgang.

Fyr biedt groepstraining en individuele coaching aan om -vanuit persoonlijk inzicht-jezelf te ontwikkelen, samenwerking te verbeteren en bewust te leren kiezen voor wat jou energie en voldoening geeft.

Naast groeicoach ben ik ondernemer, enthousiaste senator van JCI Tielt, trainer bij het Training Institute Flanders en mama van Tuur, Eva, Lucas en Sara.

Welkom,

Helen Michel
Stichter van Fyr