Karen Broeckaert

Haar mondelinge toelichting en uitleg was heel duidelijk, ze kon ook heel veel nuttige en verschillende soorten voorbeelden geven waardoor je een veel beter inzicht krijgt in de verschillende types. Ze liet ook geen voorkeur blijken voor een bepaalde kleur.